Webové technológie

Poznámky:

1. Čo je to CSS?

CSS je skratkou Cascading Style Sheets, slovensky Kaskádové štýly. Kaskádové štýly sú jazykom, ktorý je určený k popisovaniu vzhľadu elementov jazyka HTML, XHTML a XML. Cieľom Vzniku CSS bolo oddelenie vzhľadu webovej stránky od jej významu. Kaskádové štýly preto majú za úlohu popisovať vzhľad prvkov stránky, na rozdiel od značkovacích jazykov (HTML, XHTML či XML), ktoré majú obsahu dodávať význam.

Jazyk CSS navrhla spoločnosť W3C (World Wide Web Consortium). Autorom prvého návrhu bol Hĺkon Wium Lie. Aktuálne existujú 3 hotové verzie CSS1, CSS2 a CSS3

Novinky

11.9.2012Nová dómena ta3d.hys.cz Odkaz

15.6.2012Vyhotovené diskusné fórum. Odkaz

14.6.2012Poznámky z CSS sú hotové. Odkaz

Štatistiky