Webové technológie

Poznámky:

3. Formátovanie textov, nadpisov a odkazov

Vlastnosti:

font-family - typ písma, 1. sa uvedie typ potom sa môže uviesť rodina.

font-size - veľkosť písma, 2 spôsoby deklarácie:

 • absolutné (xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large)
 • relativné (smaller)

font-weight - tučný text, 2 spôsoby deklarácie

 • slovom (normal, bold, bolder, lighter)
 • číslom (100-900)

font-style - kurzívny text (normal, italic, oblique)

text-decoration - podčiatknutý a preškrtnutý text

 • underline - podčiarknutý text
 • overline - čiara nad textom
 • line-through - preškrtnutý text
 • blink - blikajúci text
 • none - bežný text bez dekorácie

font-variant - kapitálky (normal, small-caps)

text-transform - veľké a malé písmena

 • uppercase - veľké písmena
 • lowercase - malé písmena
 • capitalize - prvé písmeno každého slova prevedia na veľké písmeno
 • none - bežný text bez zmeny

vertical-align - horný a dolný index

 • sub - dolný index
 • super - horný index

color - farba textu, spôsoby deklarácie:

 • slovom: red, green,...
 • hexadecimálny zápis: #CC0000
 • notácia RGB: rgb(255,0,0)
 • formát HSL: hsl(0,100%,50%)

letter-spacing - veľkosť medzery medzi písmenami

word-spacing - veľkosť medzery medzi slovami

line-height - výška riadka

 • jednotkou dĺžky: najlepšie ex
 • násobiteľom: 1, 1.5

text-align - zarovnanie textu (left, right, center, justify)

text-indent - zarovnanie 1. riadka odstavca (v em - výhodnejšie, v px)

white-space - zalomenie textu

 • pre - ako v zdrojovom kóde
 • nowrap - zakáže zalomenie

Novinky

11.9.2012Nová dómena ta3d.hys.cz Odkaz

15.6.2012Vyhotovené diskusné fórum. Odkaz

14.6.2012Poznámky z CSS sú hotové. Odkaz

Štatistiky